Château La Trousse · Huisregels

 • Elke eigenaar en/of gebruiker is gehouden zich zodanig te gedragen dat hij/zij geen hinder veroorzaakt voor andere eigenaren en/of gebruikers. Deze verplichting geldt voor de appartementen en terreinen.
 • Het gebruik van gemeenschappelijke paden dient met inachtneming van ieders privacy te geschieden.
 • Afval dient te geschieden in de speciaal daarvoor bestemde containers (blauw en groen) die buiten het terrein zijn geplaatst.
 • Het maken van muziek, het gebruik van radio, televisie, andere geluidsapparatuur en GSM dient op zodanige wijze te geschieden dat dit voor de andere eigenaren en/of gebruikers geen overlast veroorzaakt. Met name tussen 23.00 en 7.00 uur dient hiermee de nodige zorgvuldigheid betracht te worden.
 • Gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, petit salon en de bordessen van het kasteel mogen door huurders en/of gasten alleen betreden worden in gezelschap van een eigenaar. Uitzondering hierop is de wasmachineruimte in de bijkeuken.
 • Het grote toegangshek op de oprit van het terrein moet altijd gesloten worden.
 • Bij gebruikmaken van het park, de tennisbaan en het zwembad moet hinder voor andere eigenaren en/of gebruikers voorkomen worden.
 • Duiken is in het zwembad niet toegestaan. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen slechts onder begeleiding van volwassenen het zwembadterrein betreden en zwemmen. Deze volwassenen zijn verantwoordelijk voor de minderjarigen. In en om het zwembad zijn geen balspelen toegestaan (of daarop gelijkende spelen, waarbij geworpen wordt met min om meer harde voorwerpen).
 • Auto's mogen niet bij de appartementen parkeren maar op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen bi het hoofdgebouw.
 • Op het terrein wordt stapvoets gereden.
 • De openhaarden in de appartementen mogen niet gebruikt worden.
 • Het gebruik van barbecues is eveneens niet toegestaan.