Algemene voorwaarden

1. Maximaal aantal personen per woning

Op onze website staat aangegeven hoeveel personen er maximaal per woning mogen verblijven aangegeven. De eigenaar behoudt zich het recht voor het huurcontract direct te beindigen en de huurders/medebewoners te verwijderen indien het aantal verblijvende personen deze maximumcapaciteit overschrijdt.

2. Bedtextiel en badlakens

Bedtextiel en badlakens zijn in de vakantiewoning aanwezig. Hiervoor wordt een vergoeding per persoon gevraagd, welk bedrag bij vertrek aan de beheerder betaald dient te worden.

3. Waarborgsom

Per verhuurperiode is een waarborgsom van € 200,00 per woning verschuldigd. Deze waarborgsom wordt terugbetaald wanneer aan het einde van de huurperiode de beheerder heeft vastgesteld dat huurder heeft gehandeld in overeenstemming met deze voorwaarden en dat er geen schade aan het huis of de inboedel is ontstaan. De woning dient in redelijke en opgeruimde staat achtergelaten te worden. De kosten voor de eindschoonmaak verschillen per appartement, bij vertrek dient dit bedrag aan de beheerder voldaan te worden. Indien de woning niet in een redelijke en opgeruimde staat achtergelaten wordt, bedragen de extra schoonmaakkosten € 60,00, welk bedrag eveneens bij vertrek aan de beheerder dient te worden voldaan.

4. Aanbetaling bij reservering

Per reservering is een aanbetaling van 25% van de totale huurprijs verplicht. De reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.

5. Betaling

De volledige huursom moet uiterlijk 4 weken vr huuraanvang betaald worden. Bij overschrijding van deze betalingstermijn, kan verhuurder besluiten de reservering te annuleren.

6. Opzegging door huurder

Indien de huurderde reservering wenst te annuleren, zullen, de volgende kosten in rekening worden gebracht:

 • meer dan 60 dagen vr aankomstdatum
  gn kosten
 • 60 tot 30 dagen voor aankomstdatum
  10% van het totale huurbedrag (exclusief waarborgsom en elektriciteitskosten)
 • 29 tot 15 dagen voor aankomstdatum
  20% van het totale huurbedrag (exclusief waarborgsom en elektriciteitskosten)
 • 14 tot 3 dagen voor aankomstdatum
  30% van het totale huurbedrag (exclusief waarborgsom en elektriciteitskosten)
 • 2 tot 0 dagen voor aankomst datum en bij niet verschijnen van de huurder
  100% van het totale huurbedrag (exclusief waarborgsom en elektriciteitskosten)

7. Verzekering

Het is verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. In dat geval worden bij annulering in geval van onvoorziene omstandigheden (overlijden, ziekte e.d.) aan verhuurder verschuldigde annuleringskosten door de betreffende verzekeringsmaatschappij vergoed.

8. Documentatie

Huurder dient de boekingsinformatie die door verhuurder verstrekt wordt te controleren op juistheid. Eventuele onjuistheden dient huurder direct aan verhuurder mede te delen.

9. Huisdieren

Behalve geleidehonden, zijn huisdieren zijn in de woning niet toegestaan. Huurder is bij reservering verplicht aan te geven er een geleidehond in de woning zal verblijven.

10. Gedrag

Verhuurder behoudt zich het recht voor het contract onmiddellijk te beindigen wanneer het gedrag van huurder of medebewoners de veiligheid of gezondheid van zichzelf of zijn/haar medebewoners in gevaar brengt. In dit geval moet de accommodatie onmiddellijk verlaten worden en zal er geen teruggave van de huursom plaatsvinden.

11. Recht op afwijzing

Verhuurder behoudt zich het recht voor om reserveringen af te wijzen, te veranderen of te annuleren, zelfs als het gehele huurbedrag betaald is. Bovendien kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden indien de accommodatie door overmacht niet ter beschikking staat. In deze gevallen biedt verhuurder een gelijkwaardige accommodatie of een volledige teruggave van de huursom aan. Indien huurder verplicht wordt de accommodatie te verlaten of de accommodatie voor afloop van de huurperiode vrijwillig verlaat bestaat geen recht op teruggave van de huursom.

12. Aansprakelijkheid

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade. De huurder vrijwaart verhuurder tegen aanspraken dienaangaande. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van verhuurder indien en voor zover deze uit enige hoofde ter zake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van verhuurder is verder steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van verhuurder in het voorkomende geval zal uitkeren.